Vi ställer ut på Hektar Live i Stockholm 4-6 mars

Vi finns på Hektar Live i Stockholm 4-6 mars.

Mässan vänder sig till gårdsägare, häst gårdar, mindre jord och skogsbruk och hålls i samband med båtmässan. Inträdet ger tillgänglighet till både båtmässan och Hektar Live mässan, www.hektar.nu.

 

Skriv ut E-post