Användarinformation

Grundidé

Timråharven är konstruerad att ge er ett verktyg som klarar alla arbetsmoment som krävs vid underhåll av ridbanor och slingor. Harven i sig själv kräver minimalt med underhåll.
Timråharven ska ersätta många av de verktyg som finns för att sköta era ridunderlag och rid/kör slingor då den kan användas enbart som sladd eller som harv med eller utan kantskarpa.

Sladdfunktionen

Se till att harvpinnarna är i sitt uppfällda läge genom att justera detta med harvpinnarnas manöverspak. Ställ in frontbladet så att det tar med sig ca: 3-5 cm material genom att använda vevarna i var ände av frontbladet. Anledningen till att harven bör dra med sig lite material är för att lägga igen eventuella håligheter i banan, krattfjädrarna slätar sedan till materialet en gång till i bakkant.

Harvfunktionen

Vid djup harvning ansätts harvpinnarna på önskat djup med manöverspaken (tänk på att ta reda på hur djupt markduken ligger så att ni inte river hål eller drar upp den).

Kantskrapans funktion

Kantskrapan trycks mot sargkanten på ridhuset för att dra in det material som har vandrat upp mot väggen. Den är höj- och sänkbar med en skruv på baksidan så att ni kan justera den i önskad höjd.
Kantskrapan är löstagbar genom att skruva upp en mutter på baksidan av skrapan, så när ni har skrapat in materialet från väggen kan ni ta bort den då ni forstätter med resten av banan.
Skrapan går också bra att använda på utebanor med stolpar, man kan låta skrapan ta i stolparna, pga att den är fjäderbelastad så fjärdrar den runt stolparna och därmed så kan ni också skrapa in materialet som har vandrat utanför banan.

Allmänna råd vid skötsel av ridbanor

Försök att alltid börja på olika ställen på banan när ni ska underhålla underlaget och kör i olika mönster och varv, detta för att banan inte ska börja luta eller att materialet ska fördelas ojämt.
Ställ er gärna i mitten av banan och försök att se om den lutar åt något håll, ser ni tendenser till att den lutar så kan ni jobba med harven för att försöka flytta material mot den låga sidan när ni gör ert underhåll.

Rid och kör slingor

För er som använder Timråharven till era kör- och ridslingor bör man tänka på att Timråharven drar in materialet från vänster till höger vilket gör att man bör köra vänster trafik.
Om man ställer ner vänster sida på frontbladet med veven och upp på den högra sidan så kommer ni att flytta in materialet från kanten mot mitten vilket gör avrinningen av regnvatten mycket bättre och därmed ett betydligt trevligare träningsunderlag.

Skötsel och underhåll

  1. Smörj en punkt på varje vev till frontbladet vid behov.
  2. Smörj 4 punkter på sidoskrapan vid behov.
  3. Efterdra skruv och bult vid behov även på centrumkåpa till gummihjul.
  4. Vänd och byt harvspetsar i tid.
  5. Krattfjädrarna bör inte nötas kortare än 11,5 cm.

Skriv ut E-post